Zorgkwaliteitzoekpagina v. 2.2.1

Hier kunt u de kwaliteit van zorgaanbieders opzoeken, in termen van gemeten zorguitkomsten. De zorguitkomsten bestaan uit twee delen:

  1. het ziekteverloop
  2. de cliënttevredenheid

Het ziekteverloop betreft de kwaliteit van de behandeling zelf. De cliënttevredenheid betreft zaken als:

  1. De gang van zaken in meer organisatorische zin, incl. de informatievoorziening.
  2. De zorgverlener(s) in meer persoonlijke zin.
  3. De accomodatie incl. de zaken betreffende het eventuele verblijf.

Voor het ziekteverloop is o.a. ziektelastmeting nodig. Dat wordt echter, om uiteenlopende redenen, niet gedaan in de care (o.a. verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en wijkverpleging), de spoedeisende hulp, de huisartszorg en de mondzorg. Dat kwaliteitsaspect in die zorgsoorten wordt bewaakt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Cliënttevredenheidsmeting wordt wel in alle zorgsoorten gedaan.

Dit demomodel dient nog te worden aangepast aan het gebruik van de International Classification of Diseases (ICD), zodat — ook — direct op ICD-diagnose gezocht kan worden. Het model is nog gekoppeld aan een gesimuleerde, zeer beperkte database. Er worden alleen resultaten getoond als u de rood c.q. met >> gemarkeerde opties selecteert. U kunt een enkele keer ook de groene c.q. met ++ gemarkeerde opties selecteren, om de verdere mogelijkheden te leren kennen, maar eindresultaten kunnen dan niet worden getoond. De opties in de valmenuutjes zijn in het algemeen ook zeer beperkt.

Klik aan hoe u wilt zoeken om verder te gaan: als zorgaanbieder als patiënt of zorgfinancier

Module voor zorgaanbieders

Soort zorgaanbieder*:

Postcode (geldig: 3734CA):

 

Zorgaanbieder(vestiging):

Soort aandoening i.v.t.^:

Aandoening/klacht:

Diagnose:

Differentiaaldiagnose:

Jaar"":

 

*: Voor spoedeisende hulp in een ziekenhuis dient "Ziekenhuizen, spoedeisende hulp" geselecteerd te worden (nog niet functioneel).
^: Scores op de andere soorten aandoeningen worden eveneens getoond, indien van toepassing
"": Jaarscoregeschiedenis wordt eveneens getoond.

Scores 2013, gastro-enterologisch, alle aandoeningen/klachten, Wilhelmina Ziekenhuis, vestiging Den Dolder
Cliënttevredenheidsscore: 7.8 Ziekteverloopscore1: 6.1 Gewogen totaalscore2: 6.7
A. De gang van zaken in meer organisatorische zin, inclusief de informatievoorziening Score:
7.6
Item Itemscore
Het kunnen ondergaan van onderzoeken(en) en/of behandeling(en) op één locatie 5.8
De termijn waarop de eerste afspraak mogelijk is 6.2
Het niet gestoord worden van de zorgverlener als h/zij met de cliënt bezig is 6.4
De voorbereiding van de cliënt op de zorg 8.8
B. De zorgverlener(s) in meer persoonlijke zin Score:
7.4
Item Itemscore
De gelijkheid in functioneren/attitude van de diverse zorgverleners (minder gelijkheid = slechter) 5.1
Het overeenkomen van informatie, adviezen, etc. gegeven door de diverse zorgverleners binnen de organisatie 6.4
De uiterlijke verzorging van de zorgverlener(s) 8.7
Het serieus nemen van de gezondheidsklacht of zorgvraag 9.1
C. De accommodatie, inclusief de zaken betreffende het eventuele verblijf Score:
8.4
Item Itemscore
De stilte tijdens rust- of slaapuren 5.8
Indien geen eigen kamer/appartement: de privacy 6.0
De beschikbaarheid van dagbesteding/activiteiten of de kwaliteit ervan 6.4
De kwaliteit van het eten of drinken 8.7
De algemene hygiëne/opgeruimdheid 9.0
De parkeermogelijkheden of –tarieven 9.2

1: In de niet-curatieve zorg, huisartszorg, spoedeisende hulp en tandheelkundige zorg wordt geen of een andere ziekteverloopbepaling gedaan.
2: De ziekteverloopscore telt dubbel.
3: Alleen items met een score lager dan 6,5 of hoger dan 8,5 worden getoond (dit kan aangepast worden).

Jaarscoregeschiedenis maag-lever-darm, alle aandoeningen/klachten, Wilhelmina Ziekenhuis, vestiging Den Dolder
Jaar Cliënttevredenheidsscore Ziekteverloopscore Gewogen totaalscore
2013 7.8 6.1 6.7
2012 7.4 6.1 6.5
2011 6,5 5.1 5.6
2010 5.9 5.2 5.9

Klik op de kolomtitels voor andere sorteringen.

Scores 2013, alle soorten aandoeningen1, alle aandoeningen/klachten1, Wilhelmina Ziekenhuis, vestiging Den Dolder
Aandoening/conditie Cliënttevredenheidsscore Ziekteverloopscore Gewogen totaalscore
Dermatologisch 7.5 8.5 8.2
Orthopedisch 6.9 7.1 7.0
Rheumatologisch 8.0 6.2 6.8
Maag-lever-darm 7.8 6.1 6.7
Psychiatrisch 8.4 5.0 6.1
Neurologisch 7.3 4.7 5.6

1: Deze tabel laat altijd de gemiddelde scores van alle aandoeningen/klachten zien, van alle soorten aandoeningen i.v.t.
Klik op de kolomtitels voor andere sorteringen.

Module voor patiënten en zorgfinanciers

Soort aandoening:

Aandoening/klacht:

Diagnose*:

Differentiaaldiagnose:

Soort zorgaanbieder^:

Zorgverzekeraar i.v.t.:

Zoek rond postcode:

Maximale afstand:
   

*: Voor een lijst met synoniemen, inclusief verklaring van begrippen, klik hier (nog niet beschikbaar). Bij selectie van een (differentiaal)diagnose anders dan "Alle (gemiddelde score)" wordt de ziekteverloopscore alleen getoond voor medisch-specialistische zorg.
^: Indien u de kwaliteit van huisartsen wilt opzoeken, dient u bij "Soort aandoening" de optie "Alle/niet gedefinieerd" te selecteren.

Scores per praktijk voor fysio- en manuele therapie voor schouderklachten
over de afgelopen 12 maanden1, alle zorgverzekeraars
Zorgaanbieder Lokatie Afstand Cliënttevre- denheidsscore Ziekteverloop-
score
Gewogen totaalscore2
Praktijk voor fysio- en manuele therapie Persingen-Oost Damstraat 1,
5673 KP Persingen
2.5 km 8.5 7.3 7.7
Fysiofitness Persingen Singel 64,
5673 BR Persingen
1.4 km 8.0 6.7 7.1
Praktijk voor fysio- en manuele therapie Persingen-West Coolsingel 58,
5693 PQ Persingen
4.8 km 7.0 5.9 6.3
Groepspraktijk voor fysio- en manuele therapie Persingen Neuden 289,
5691 MK Persingen
4.0 km 7.7 8.2 8.0

1: Bij minder dan een bepaald aantal patiënten over de afgelopen 12 maanden is de periode langer. Als er in totaal minder dan het bepaalde aantal worden geen scores getoond. Het aantal is afhankelijk van de geselecteerde aandoening.
2: De ziekteverloopscore telt dubbel.
Klik op de kolomtitels voor andere sorteringen.

Versiehistorie