Cliëntenaan- en afmeldpagina v. 2.3.1

Klik hier voor de algemene gebruiksaanwijzing. Klik hier voor het gebruik van de International Classification of Diseases.

Wat wilt u doen?
Welke soort zorg betreft het?
De benodigde codes zijn al ingevuld; klik op 'Ga verder'
ZID-code:
CLZO-code:
In deze demo zijn alleen de al ingevoerde codes geldig. Klik op 'Verberg melding' of ververs de pagina en probeer het opnieuw.
 
HUISARTSZORG (EXCL. HUISARTSENPOSTZORG) HUISARTSENPOSTZORG PLANBARE ZORG DOOR CURATIEVE INSTELLING, MEDISCH SPECIALIST OF PSYCHOTHERAPEUT/LOOG TWEEDELIJNS SPOEDEISENDE HULP TANDHEELKUNDE MONDHYGIËNIE OVERIGE EERSTELIJNS PARAMEDISCHE ZORG FORMEEL NIET-CURATIEVE ZORG (CARE)
Klik hier voor een toelichtingstabel op het totale kwaliteitsassessment

Aanspreektitel, voorletters
en achternaam cliënt:

Dhr. Mw.

Geboortedatum cliënt:

E-mailadres cliënt/
vertegenwoordiger:

ZID-code:

Naam hoofdbehandelaar1:

Identificatie van hoofdbehandelaar
is niet van toepassing

Datum pathologieverloop-
assessment2:

U hoeft geen pathologieverloop-
assessmentdatum te selecteren

ICD-diagnosecode:

 

U hoeft geen diagnosecode in te voeren

Diagnose:

 

Differentiatie naar diagnose is niet van toepassing

Ziektelastmetingsdata (Universele Ziektelastschaal; tabel is scrollbaar):
A: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C: 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Extra vragen (1 = e-mailadres):
2. Geslacht: man vrouw transgender m→v transgender v→m
3. Leeftijd:
4. Roken: (zo goed als) niet gem. 1 - 5 stuks per dag gem. 6 – 10 stuks per dag gem. 10 - 20 stuks per dag gem. > 20 stuks per dag
5. Alcoholgebruik: (zo goed als) geen gem. 1-3 eenheden per dag gem. 4-6 eenheden per dag gem. 7-10 eenheden per dag gem. >10 eenheden per dag
6. Hoogste opleiding: geen lagere school MS die toegang geeft tot MBO MBO, of MS die toegang geeft tot HBO HBO of universitiare studie
7. Overeenkomst cultuur en waarden & normen met de algemeen Nederlandse: helemaal niet overeen grotendeels niet overeen redelijk overeen grotendeels overeen helemaal overeen
8. Postcode:
9. Klachten sinds:
10. Behandeling gehad die onvoldoende werkzaam was: geen

enige tamelijk veel/intensieve/ingrijpende veel/intensieve/ingrijpende zeer veel/intensieve/ingrijpende
11. Buikomvang: cm
12. Kunnen communiceren met de cliënt: zeer slecht slecht redelijk goed zeer goed
Ziektelastmeting is niet van toepassing
Medische/psychologische indicatoren:

 

Medische/psychologische indicatoren zijn niet van toepassing

Uitgaande van dat de cliënt nog geruime tijd leeft, betreft dit
dan principieel langdurige of periodiek terugkerende zorg?

Ja, in principe wel    Nee, in principe niet    Nog niet duidelijk

Deze zorgsoort wordt automatisch aangemerkt als principieel langdurig of periodiek terugkerend.
Deze zorgsoort wordt automatisch aangemerkt als eenmalig of met een beperkte duur.
1: Eerstverantwoordelijke verpleegkundigen/verzorgenden in de care gelden ook als hoofdbehandelaar. Indien de hoofdbehandelaar in opleiding of een kortdurende vervanger is, dient de naam van de opleider of vervangen behandelaar geselecteerd te worden.
2: Indien pathologieverloopassessment van toepassing is dient de datum van het eerste consult ingevoerd te worden.
GEGEVENS VAN EEN AL AANGEMELDE CLIËNT WIJZIGEN EN/OF EEN
ZIEKTELASTVERVOLGASSESSMENT INVOEREN EN/OF DE CLIËNT AFMELDEN.

ZID-code:
ZIHS-DEDO-WILH

CLZO-code:
PHG4RT3F

Aanspreektitel, voorletters
en achternaam cliënt:

Dhr. Mw.

Geboortedatum cliënt:

E-mailadres cliënt:

Naam hoofdbehandelaar:

ICD-diagnosecode:

M75.4

Diagnose:

'impingement syndrome' van schouder

Datum pathologieverloop-
vervolgassessment:

Ziektelastvervolgmeting (Universele Ziektelastschaal):
A: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C: 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
D: 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
Medische/psychologische indicatoren:
Painful arc test:
sterk positief
positief
licht positief
negatief
onduidelijk

De cliënt wordt voor dit zorggebeuren hierbij afgemeld:

Ja, wegens overlijden    Ja, wegens diagnosewijziging    Ja, om andere redenen    Nee

 

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

Functies

Op deze pagina kunnen cliënten door de zorgaanbieder worden aan- en afgemeld, en kunnen bepaalde data worden gewijzigd en ge-updatet. Ook worden op deze pagina de eventuele pathologieverloopdata ingevoerd. Het aan- of afmelden (welke is afhankelijk van o.a. de zorgsoort) is tevens het teken voor de databaseserver om de cliënt per e-mail uit te nodigen voor het invullen van de online consumenttevredenheidsmeting.

Wijzigen

Niet alle data kunnen gewijzigd worden. Welke wel en niet wordt vanzelf duidelijk. De diagnose kan in principe ook gewijzigd worden, maar daarvoor dient de zorgaanbieder de cliënt eerst af en opnieuw aan te melden. De reden is dat de Medische/psychologische indicatoren wezenlijk kunnen verschillen, en er bij een nieuwe diagnose een nieuwe nulmeting van die indicatoren gedaan dient te worden.

Weliswaar zijn er diverse zorgsoorten en condities waarbij Medische/psychologische indicatoren niet van toepassing zijn, en differentiaaldiagnoses waarbij ze hetzelfde blijven, maar het is te gecompliceerd om daar een algoritme voor op te stellen. Ook daar indicatoren kunnen veranderen.

ZID-code

De zorgaanbieders hebben in dit systeem allemaal een unieke code, de zorgaanbiederidentificatiecode (ZID-code). Voor het gebruiksgemak van deze demo worden de benodigde codes bij een aantal opties automatisch ingevuld.

CLZO-code

Bij het feitelijke aanmelden verschijnt nog een code, die voor die cliënt voor dat zorggebeuren uniek is, de cliënt-zorggebeurencode (CLZO-code). Daarmee kan de zorgaanbieder later makkelijk bepaalde data wijzigen en de cliënt afmelden.

International Classification of Diseases

Vanaf v. 2.0 maakt dit systeem gebruik van de International Classification of Diseases (ICD). Een gebruiksaanwijzing voor het snel online kunnen opzoeken van de ICD-diagnosecode is in voorbereiding. Dit demomodel is nog gekoppeld aan een gesimuleerde, zeer beperkte eigen database. De codes die u hier kunt gebruiken worden vanzelf getoond. Hyperlinks naar inhoudelijk verdere toelichtingen verschijnen ook vanzelf.

Ingeval van meerdere diagnoses

Ingeval van zorg voor meerdere diagnoses tegelijk, zoals opname in een verpleeghuis bij multimorbiditeit, dan dient de diagnose met de geschatte grootste ziektelast ingevoerd te worden.

Confoundervraag 10

Op de UZ-schaal meet vraag 10 op blz. 2, 'In hoeverre heeft u eerdere behandeling voor deze klachten gehad die onvoldoende hielp?', de mate van eventuele therapieresistentie. Die vraag heeft zes antwoordopties om het voor de cliënt taalkundig makkelijk te maken. De eerste twee opties houden echter geen therapieresistentie is en vallen derhalve beiden onder 'geen'.

Feedback

De zaken zijn gecontroleerd op functioneren en intuïtiviteit. Als u toch een probleem ondervindt of onduidelijkheid tegenkomt, wordt een berichtje prijs gesteld: . Probeer in de tussentijd een van de Reset-knoppen.

INSTRUCTIE OPZOEKEN ICD-DIAGNOSECODE

Vanaf v. 2.0 maakt dit systeem gebruik van de International Classification of Diseases (ICD). Die geeft aan alle vastgestelde condities (ziektes, aandoeningen, letsels, etc.) een diagnosecode. In dit venster komt de instructie te staan hoe de betreffende ICD-diagnosecode snel opgezocht kan worden, online.

Deze demo is gekoppeld aan een gesimuleerde, zeer beperkte eigen database. Derhalve leveren hier slechts de volgende codes resultaten op:

U hoeft/dient alleen de code in te voeren. De invoervelden corrigeren voor kleine letters en spaties.

Versiehistorie