Gezonde Zorg
Text logo image
Organisatie en financiering van een kosteneffectieve,
patiënt- en zorgverlenersvriendelijke en faire zorg
A- A A+
Printer icon

Introductie v. 1.7.1

h2 is used on other pages

Doelstelling en ontstaansgeschiedenis

Welkom op Gezonde Zorg. Deze site is gewijd aan de organisatie en financiering van een gezondheidszorg die kosteneffectief, patiëntvriendelijk, zorgverlenersvriendelijk en fair is.

Fair houdt in dat van mensen een normaal zorgvraaggedrag en een redelijkerwijs gezonde levensstijl gevraagd mag worden. Dat geldt dan t.a.v. de financiële aspecten van de zorg, niet de morele. M.a.w.: men behoudt alle vrijheden maar aan sommige gedragingen zouden financiële consequenties vast moeten zitten.

Na een initieel artikel in 2004 heb ik na 2009 een serie van acht bijdragen over deze onderwerpen geschreven, die zijn gepubliceerd in Het Financieele Dagblad (zie hier voor mijn CV). Tot medio 2011 was dat op de wekelijkse pagina over de gezondheidszorg, Zorg & Markt. Daarop werden de voor- en nadelen van marktwerking in de zorg uitvoerig besproken, evenals een aantal andere zorggerelateerde zaken. Deze website bevat en is een vervolg op die artikelen.

Voortschrijdend inzicht

Ten aanzien van veel onderwerpen is er sprake van voortschrijdend inzicht. Dat betreft voornamelijk toevoegingen, correcties van onjuistheden en taalkundige verbeteringen, maar soms ook een wezenlijke verandering. Vanwege dat voortschrijdende inzicht zijn de pagina's voorzien van een versienummering. Onderaan elke pagina (druk op End) vindt u de versiehistorie. Bij wezenlijke veranderingen, inclusief herindeling en titelverandering, komt er een heel punt erbij, bij kleinere veranderingen een tiende. Honderdsten-updates worden niet toegelicht.

Op Blog-overzicht vindt u artikelen die gaan over zaken in de zorg die wel belangrijk zijn, maar geen hoofdpagina rechtvaardigen. Verder zij vermeld dat deze website zodanig is geschreven dat ook niet-ingewijden in zorgmanagement en -economie de zaken kunnen bevatten. Dat houdt in dat de tekst uitvoeriger en 'eenvoudiger' is dan u wellicht van zorgbeleidsstukken gewend bent.

Voordat u begint

Om het maximale uit deze site te halen zou u de zaken moeten bezien zoals een parlementaire onderzoekscommissie dat doet.

Daarvoor dient u uw politieke overtuiging tijdelijk te parkeren, het algemeen belang voorop te stellen, en de door u al dan niet effectief of gewenst geachte maatregelen en stelsels aan de toets der kritiek durven te onderwerpen. Ook de vraag van marktwerking of niet. Voor uw politieke overtuiging blijft — hopelijk voldoende — ruimte over, bij de beantwoording van de volgende vragen:

  1. In welke mate moeten de zorgverzekeringspremies, incl. AWBZ-afdracht, inkomensafhankelijk blijven of worden?
  2. Hoe hoog moeten de eigen bijdragen zijn van vermogende en niet-vermogende mensen in verzorgings- en verpleeghuizen?
  3. Wat moet nog als (basis)zorg gezien worden en wat als luxe? Dit geldt vooral ook voor de ouderenzorg.
  4. Hoe hoog mogen de topinkomens zijn in de zorg, inclusief die van specialisten?
  5. Hoeveel mag er uitgegeven worden aan de behandeling van één patiënt om te zorgen dat die één jaar langer leeft en/of de kwaliteit van leven in dat jaar (relatief) goed is, een quality-adjusted life year?
  6. Hoeveel méér mag er worden uitgegeven aan de behandeling van zeldzame aandoeningen?

Dat zijn allen zo goed als zuiver politieke afwegingen. De andere vragen laten zich beantwoorden door logisch redeneren, consequent zijn, het redelijkheidsprincipe en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Die zaken tezamen hebben ertoe geleid dat het stelsel dat hier wordt bepleit een mix is van standpunten van linkse(re) en rechtse(re) politieke partijen.

Niet dat ik daarnaar op zoek was, en nog minder was ik op zoek naar halfbakken compromissen, maar alleen zo'n gemixt stelsel bleek de toets der kritiek duurzaam te kunnen doorstaan. In ieder geval hoop ik dat u zult vinden dat de verhandelingen op deze site goed geschreven zijn en de stellingen erop goed onderbouwd.

Reacties, die welkom zijn, kunt u sturen naar .

Soms oude namen/termen

Deze site is gestart in 2012 en de meeste pagina's zijn geschreven in 2011-2014. Toen heette de huidige Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nog de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz). En zo zijn er meer namen en termen veranderd. Die veranderingen zouden op alle pagina's gelijktijdig doorgevoerd moeten worden, waarvoor ik nog geen tijd heb gehad. Daarom zult u soms de oude namen/termen aantreffen.

Externe links en cookies

Er wordt vanaf deze site regelmatig gelinkt naar drie bronnen: Skipr, Zorgvisie en Het Financieele Dagblad. De Skipr-artikelen zijn vrij toegankelijk. De Zorgvisie-artikelen ook, tenzij gemarkeerd met (€). U kunt dan echter wel een gratis proefabonnement voor een maand nemen. Voor het FD geldt dat men na registratie per maand vijf artikelen gratis kan lezen.

Deze website plaatst alleen cookies ter bevordering van het gebruiksgemak. Er worden geen volg- of andere cookies geplaatst.

Frank Conijn

Versiehistorie

Voor meer informatie over de versienummering, zie Introductie. De woordafbreking op deze site is geautomatiseerd, wat fouten kan opleveren. Voor contactinformatie zie Colofon/contact/CV. Deze site is gecreëerd door Frank Conijn.