Gezonde Zorg

Organisatie en financiering van een kosteneffectieve,
patiënt- en zorgverlenersvriendelijke en faire zorg
A- A A+

Introductie v. 1.6.2

Doelstelling en ontstaansgeschiedenis

Welkom op Gezonde Zorg. Deze website is gewijd aan de organisatie en financiering van een gezondheidszorg die kosteneffectief, patiëntvriendelijk, zorgverlenersvriendelijk en fair is. Fair houdt in: verzekerden met een normaal zorgvraaggedrag en een redelijkerwijs gezonde levensstijl mogen geen significante financiële nadelen ondervinden van aandoeningen of condities.

Na een initieel artikel in 2004 heb ik vanaf 2010 een serie van zeven artikelen over deze onderwerpen geschreven, die zijn gepubliceerd in het Financieele Dagblad (zie hier voor mijn CV). Tot medio 2011 was dat op de wekelijkse pagina over de gezondheidszorg, Zorg & Markt. Daarop werden de voor- en nadelen van marktwerking in de zorg uitvoerig besproken, evenals een aantal andere zorggerelateerde zaken. Deze website bevat en is een vervolg op die artikelen.

Voortschrijdend inzicht

Ten aanzien van veel onderwerpen is er sprake van voortschrijdend inzicht. Dat betreft voornamelijk toevoegingen, correcties van onjuistheden en taalkundige verbeteringen, maar soms ook een wezenlijke verandering. Vanwege dat voortschrijdende inzicht zijn de pagina's voorzien van een versienummering. Onderaan elke pagina (druk op End) vindt u de versiehistorie. Bij wezenlijke veranderingen, inclusief herindeling en titelverandering, komt er een heel punt erbij, bij kleinere veranderingen een tiende. Honderdsten-updates worden niet toegelicht.

Op Blog-overzicht vindt u artikelen die gaan over zaken in de zorg die wel belangrijk zijn, maar geen hoofdpagina rechtvaardigen. Verder zij vermeld dat deze website zodanig is geschreven dat ook niet-ingewijden in zorgmanagement en -economie de zaken kunnen bevatten. Dat houdt in dat de tekst uitvoeriger en 'eenvoudiger' is dan u wellicht van zorgbeleidsstukken gewend bent.

Voordat u begint

Om het maximale uit deze site te halen zou u de zaken moeten bezien zoals een parlementaire onderzoekscommissie dat doet.

Daarvoor dient u uw politieke overtuiging tijdelijk te parkeren, het algemeen belang voorop te stellen, en de door u al dan niet effectief of gewenst geachte maatregelen en stelsels aan de toets der kritiek durven te onderwerpen. Ook de vraag van marktwerking of niet. Voor uw politieke overtuiging blijft — hopelijk voldoende — ruimte over, bij de beantwoording van de volgende vragen:

  1. In welke mate moeten de zorgverzekeringspremies, incl. AWBZ-afdracht, inkomensafhankelijk blijven of worden?
  2. Hoe hoog moeten de eigen bijdragen zijn van vermogende en niet-vermogende mensen in verzorgings- en verpleeghuizen?
  3. Wat moet nog als (basis)zorg gezien worden en wat als luxe? Dit geldt vooral ook voor de ouderenzorg.
  4. Hoe hoog mogen de topinkomens zijn in de zorg, inclusief die van specialisten?
  5. Hoeveel mag er uitgegeven worden aan de behandeling van één patiënt om te zorgen dat die één jaar langer leeft en/of de kwaliteit van leven in dat jaar (relatief) goed is, een quality-adjusted life year?
  6. Hoeveel méér mag er worden uitgegeven aan de behandeling van zeldzame aandoeningen?

Dat zijn allen zo goed als zuiver politieke afwegingen. De andere vragen laten zich beantwoorden door logisch redeneren, consequent zijn, het redelijkheidsprincipe en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Die zaken tezamen hebben ertoe geleid dat het stelsel dat hier wordt bepleit een mix is van standpunten van linkse(re) en rechtse(re) politieke partijen.

Niet dat ik daarnaar op zoek was, en nog minder was ik op zoek naar halfbakken compromissen, maar alleen zo'n gemixed stelsel bleek de toets der kritiek duurzaam te kunnen doorstaan. In ieder geval hoop ik dat u zult vinden dat de verhandelingen op deze site goed geschreven zijn en de stellingen erop goed onderbouwd.

Reacties, die welkom zijn, kunt u sturen naar .

Externe links en cookies

Er wordt vanaf deze site regelmatig gelinkt naar drie bronnen: Skipr , Zorgvisie en het Financieele Dagblad . De Skipr-artikelen zijn vrij toegankelijk. Voor de andere twee websites geldt dat na registratie men per maand een aantal artikelen gratis kan lezen.

Deze website plaatst alleen cookies ter bevordering van het gebruiksgemak. Er worden geen tracking- of andere cookies geplaatst.

Amsterdam, augustus 2012,

Frank (FJJ) Conijn

Versiehistorie

Eventuele honderste versie-updates worden niet gespecificeerd; zie voor meer informatie Introductie. De woordafbreking op deze site is geautomatiseerd. Dat systeem heeft echter beperkingen en varieert met de ingestelde lettergrootte. Reacties zijn welkom op . Voor verdere contactinformatie zie Colofon/contact/CV. Deze site is gecreëerd door Frank Conijn.