Gezonde Zorg
Text logo image
Organisatie en financiering van een kosteneffectieve,
patiënt- en zorgverlenersvriendelijke en faire zorg
A- A A+
Printer icon

Basisverzekering v. 1.2

Over de samenstelling van het pakket vergoedingen in de basisverzekering doet het Zorginstituut, in casu het voormalige College voor Zorgverzekeringen (CVZ) dat daarin is opgegaan, jaarlijks aanbevelingen aan de politiek. Die uiteindelijk beslist. Omdat:

worden hier een aantal gewenste beleidsregels gespecificeerd.

Gespecificeerde beleidsregels

  1. De basisverzekering zou die zorgvormen moeten vergoeden waarvan middels voldoende sterk wetenschappelijk bewijs is aangetoond dat ze kosteneffectief zijn.

    Als er onvoldoende (goed) onderzoek is gedaan naar de kosteneffectiviteit, zou als voorlopig criterium moeten gelden dat redelijkerwijs aangenomen mag worden dat ze kosteneffectief zijn. Hetgeen standaard zou moeten gelden voor methoden waarvoor het onethisch zou zijn om daar vergelijkend onderzoek naar te moeten doen, zoals de operatieve behandeling van de meeste fracturen met dislocatie.

    Bij de bepaling van of wetenschappelijk bewijs voldoende sterk is zouden de regels van de Cochrane Library gebruikt moeten worden. Echter, t.a.v. de mate van effectiviteit (statistisch significant vs. klinisch relevant) en welke uitkomstmaten daarbij gehanteerd worden (kwaliteit van leven vs. selectieve deeluitkomstmaten terwijl de bijwerkingen buiten beschouwing worden gelaten) dienen aanvullende criteria gehanteerd te worden. Zie voor meer informatie daarover Behandelkostenmaximering.)

  2. Er zou geen onderscheid gemaakt mogen worden tussen reguliere en alternatieve geneeswijzen, tussen eerste- en tweedelijns behandelingen en tussen medische en paramedische behandelingen, anders dan op basis van punt 1. Aan alle zorgvormen dienen dus dezelfde eisen gesteld worden.
  3. Opname in het basispakket zou zoveel mogelijk moeten geschieden op basis van aandoening-zorgvormcombinatie. Dat wil zeggen dat als van een bepaalde zorgvorm bij een bepaalde aandoening voldoende sterk bewijs t.a.v. de kosteneffectiviteit geleverd is, die methode bij die aandoening in het basispakket zou moeten worden genomen.
  4. Bij twijfel ten aanzien van de kosteneffectiviteit zouden zorgvormen op verwijzing van een huis- of bedrijfsarts of medisch specialist vergoed moeten worden.

Beperken van het basispakket als bezuiniging

Het feit op zich dat een zorgvorm drukt op de collectieve lasten mag geen reden zijn om haar van het basispakket uit te sluiten. Dat zou namelijk betekenen dat ze alleen voor de hoge inkomens bereikbaar wordt. Uitsluiting zou alleen mogen gebeuren als:

Versiehistorie

Datum laatst bijgewerkt: 16-6-2020. Om server-technische redenen is de vroegste datum 10-6-2018. Voor meer informatie over de versienummering, zie Introductie. De woordafbreking op deze site is geautomatiseerd, wat fouten kan opleveren. Voor contactinformatie zie Colofon/contact/CV. Deze site is gecreëerd door Frank Conijn.