Gezonde Zorg

Organisatie en financiering van een kosteneffectieve,
patiënt- en zorgverlenersvriendelijke en faire zorg
A- A A+

Probleemstelling en principes v. 2.5

Aan een update van deze pagina wordt gewerkt. Het wachten is op de CBS-cijfers van de uitgaven aan ziekenhuizen en specialistenpraktijken over 2013 en 2014. Die cijfertabel is op het moment van schrijven van deze tekst (sept. 2018) op die punten nog steeds niet ingevuld. Terwijl dat wel zeer belangrijk is.

De vorige versie van deze pagina liep cijfermatig slechts t/m 2010, en zelfs de cijfers t/m 2012 geven een te gedateerd beeld. Wel is al duidelijk dat de zorguitgaven in Nederland zeer snel stijgen.

Verder is (preciezere) duiding nodig van de OESO-data over de kwaliteit van de Nederlandse zorg. Die data worden door wetenschappers als veel accurater beschouwd (€) dan de cijfers van de European Health Consumer Index, die in de genoemde vorige versie nog leidend waren.

Nog even geduld dus a.u.b.

Versiehistorie (laatste vijf versies; meer)

Voor meer informatie over de versienummering, zie Introductie. De woordafbreking op deze site is geautomatiseerd, wat fouten kan opleveren. Voor contactinformatie zie Colofon/contact/CV. Deze site is gecreëerd door Frank Conijn.